Witamy na stronie poświęconej zaburzeniom rozwojowym wywołanym alkoholem
kampania
Działania publiczne związane z FASD - Kampanie
Redaktor: Małgorzata Klecka   

 

 Image

 

09.09. rozpoczynamy Międzynarodową Kampanię, której celem jest

podniesienie świadomości ryzyka, jakie niesie ze sobą picie alkoholu w okresie ciąży.

To dopiero początek! Projekt rozpoczyna się w dniu 09.09 i będzie kontynuowany.

FUNDACJA FASTRYGA jest partnerem Kampanii.

Przyłącz się do nas:

 

    Sfotografuj się razem z plakatem i umieść  fotografię w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), udostępnij swoim znajomym. Niech oni także sfotografują się na tle plakatu TOO YOUNG TO DRINK, aby świadomość, że dzieci w łonie matki mają prawo rozwijać się bezpiecznie bez wystawiania ich na działanie alkoholu i w konsekwencji FAS.

 


 

O Kampanii

Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych to termin opisujący cały zakres uszkodzeń
spowodowanych przez prenatalną ekspozycję na alkohol. Zakres ten obejmuje całe spektrum począwszy
od wad wrodzonych u płodu, a skończywszy na uszkodzeniach neurologicznych. Nadrzędnym celem działań
prewencyjnych w tematyce FASD jest podniesienie świadomości tego problemu wśród kobiet i całego
społeczeństwa. W niektórych krajach świadomość ta jest dość wysoka, w innych nie. Wiele organizacji nie
ma wystarczających środków, by zaplanować i przeprowadzić skuteczną inicjatywę prewencyjną.

Najwyższy czas połączyć siły, dzielić się pomysłami i wykorzystać moc Internetu oraz mediów

społecznościowych.

Projekt udostępni wiedzę popartą dowodami i umożliwi świadome podejmowanie decyzji.

Razem będziemy:

  • aktywizować sieć interesariuszy na całym świecie,
  • angażować pojedyncze osoby i całe grupy,
  • wykorzystywać Internet i media społecznościowe,
  • rozprzestrzeniać spójną i jednoznaczną informację dotyczącą zdrowia za pośrednictwem wszystkich mediów.

 


 FACEBOOK https://www.facebook.com/fastryga

 

Więcej informacji i materiały:  http://eufasd.org/awareness/index.php

TOO YOUNG TO DRINK (ZA MAŁY, ŻEBY PIĆ)  NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/tooyoungtodrink?fref=photo

 

 

 

Zmieniony ( 12.10.2014. )